S projektom želimo pokriti področje razvojne in šolske psihologije, ki še v našem DŠPM morda ni dovolj dobro zastopana. Študentom želimo omogočiti stik z otroki in na splošno s šolskim okoljem (sodelovanje z učitelji), saj bo morda to nekoč njihovo delovno okolje. Cicibanove urice so priložnost za tiste, ki jih veseli delo z otroki, hkrati pa tudi za tiste študente, ki bi se želeli samo preizkusiti in dobiti kakšno izkušnjo več. Po dogovoru z učitelji/učiteljicami imajo študentje možnost, da tudi sami pripravijo kakšno delavnico ali igrico za otroke.

Cilji skupine so: opazovanje aktivnosti otrok, aktivno vključevanje v otroško igro, po navodilih učiteljice oddelka, pomoč učiteljicam pri izvedbi aktivnosti, praktična uporaba znanja iz razvojne psihologije, vzajemno sodelovanje študentov in učiteljic.

Obiskujemo različne osnovne šole v Mariboru. Celotno šolsko leto bodo študentje v parih ali manjših skupinah enkrat tedensko obiskovali osnovne šole – oziroma otroke v podaljšanem bivanju.


Koordinatorica skupine: Nataša Divjak (divjak.natasa@gmail.com)