Namen projekta Cicibanove urice je omogočiti študentom psihologije (tudi pedagogike in razrednega pouka) pridobivanje izkušenj pri delu z otroki v šolskem okolju. Študentje v parih ali manjših skupinah enkrat tedensko obiskujejo dodeljen razred in izvajajo določene aktivnosti z učenci (po predhodnem dogovoru z učiteljem/učiteljico in ravnateljem/ravnateljico). Prav tako imajo študentje možnost, da sami pripravijo kakšno delavnico ali igro za otroke. Cicibanove urice so namenjene predvsem učencem nižjih razredov in se izvajajo na različnih osnovnih šolah v Mariboru. Mentorica skupine je doc. dr. Katja Košir.


Cilji projekta so: opazovanje aktivnosti otrok, aktivno vključevanje v otroško igro, po navodilih učitelja/učiteljice oddelka, pomoč učiteljem/učiteljicam pri izvedbi aktivnosti, pomoč učencem pri domači nalogi, praktična uporaba znanja iz razvojne psihologije, vzajemno sodelovanje študentov in zaposlenih v pedagoških ustanovah.

Koordinatorica skupine: Ajda Mlakar

Članice skupine: Živa Dušak, Tinkara Koračin, Enite Bajraj, Maša Indžić, Tajda Gaal, Pia Roškarič Duh, Metka Belcl