Društvo je prostovoljno, neprofitno in nepolitično združenje študentov psihologije v Mariboru. Deluje na območju Slovenije. Društvo je bilo ustanovljeno 21.12.2009. Sestava prvega Izvršnega odbora: Domen Malc, Saška Zorjan, Nina Čolan, Urška Smrke, Katja Kerman, Blaža Krasnik, Tadevž Ropert, Urška Aram, Marina Horvat. Tekom prvega leta delovanja se je znotraj društva izoblikovalo 8 skupin: Čagatorji, PR, Internet, Skupina za filme in predavanja, Dosjeji Ψ, MbT, Psihobum in Svetovalnica First Step. Vse skupine skupaj organizirajo Projekt Psihošprint.

V letu 2011 je znotraj društva delovalo 8 delovnih skupin; PR, Internet, Čagatorji, Skupina za filme in predavanja, Dosjeji Ψ, MBT, Svetovalnica First Step in skupina Psihobum.

V letu 2012 so delovale naslednje delovne skupine: PR.net, Čagatorji, Skupina za filme in predavanja, Dosjeji Ψ, MBT, Svetovalnica, Journalisti in skupina Psihobum. Prav tako sta delo opravljali dve projektni skupini in sicer Psihošprint in Sreče-valci.

V letu 2013 je sestava delovnih skupin razen prenehanja delovanja skupine MBT ostala enaka kot v letu 2012. Projektni skupini nista delovali, projekt Sreče-valci je potekal pod okriljem skupine Svetovalnica.

V letu 2014 so naslednje skupine nadaljevale delo: PR.net, Čagatorji, Journalisti, Psihobum, Psihošprint, Dosjeji Ψ, Edukator, Psihoaktivni in Sreče-valci. Skupina Svetovalnica se je preimenovala Edukator; pod njenim okriljem delujejo podskupine Oh, ta ljubezen, Svetovalnica: Pogovori se s študentom psihologije, Sreče-valci, Cicibanove urice in Filmi in predavanja. Pridobili smo novo skupino Psihoaktivni. Sodelovali smo z DŠPS pri projektu Kako si?

V letu 2015 so naslednje skupine nadaljevale delo: Čagatorji, Journalisti, Psihobum, PR.net, Dosjeji Ψ, Edukator in Kako si? Maribor; v okviru Edukatorja pa podskupine Oh, ta ljubezen, Svetovalnica: Pogovori se s študentom psihologije in Cicibanove urice. Izvedli smo enodnevno študentsko konferenco PsihoŠIK. Pridobili smo novo skupino Psihonirvana. Sodelujemo z DŠMM, DŠPS in EFPSo. Priključili smo se projektu Mind the mind. Ponovno smo zagnali skupino MBT.

Vodstvo društva je sestavljeno iz Izvršnega odbora (v nadaljevanju IO), ki je sestavljeno iz koordinatorjev posameznih skupin, ter predsednika, podpredsednika, tajnika in blagajnika društva. Pomembnejši organi je poleg tega še nadzorni odbor, ki hkrati opravlja tudi funkcijo disciplinske komisije.

Društvo ima naslednje namene in cilje:
združevanje študentov psihologije,
zavzemanje za razvoj študija psihologije v Mariboru in za izboljšanje pogojev študija,
predstavljanje in zastopanje študentov psihologije v Mariboru ter zaščito njihovih interesov,
vzpodbujanje in izvajanje obštudijskih dejavnosti študentov psihologije v Mariboru,
vzpodbujanje in izvajanje strokovnega in družabnega povezovanja študentov psihologije,
sodelovanje z mednarodnimi, tujimi in domačimi študentskimi organizacijami in profesionalnimi strokovnimi organizacijami ter posamezniki s podobnimi nameni in cilji,
sodelovanje v življenju univerze.

Izvršilni odbor

Članice

Katja Doliška

3. Letnik prve stopnje, Predsednica
Všeč mi je, da imamo študentje možnost neformalnega učenja na področjih, ki so nam zanimiva in da imamo možnost medsebojnega sodelovanja ter povezovanja z drugimi društvi, ob vsem tem pa pridobivamo znanja, ki nam bodo koristila ne samo v času študija, temveč skozi celo življenje.

Tjaša Strmšek

2. Letnik prve stopnje, Podpredsednica
Pogovarjaj se. Tudi če ti je nelagodno ali težko. Ker to, da spraviš vse iz sebe, je najboljše zdravilo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Katja Zemljič

3. Letnik prve stopnje, Tajnica
»Life is about Being & Becoming« - Carl Rogers
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Heda Mislović

1. Letnik druge stopnje, Blagajničarka
"A wonderful fact to reflect upon, that every human creature is constituted to be that profound secret and mystery to every other." – Charles Dickens